Kontor- og industribygg

I tillegg til å føre opp vanlige bolighus, fører Norasol Entrepenør også opp større bygninger, som kontorbygg, industribygg, skoler, barnehager og lignende.