Bytte tak
kontaktskjema

Vurderer du nytt tak til din bolig?

Vurderer du å nytt tak og lurer på hva det koster å legge nytt tak? Det kommer an på hvilken tilstand det nåværende taket er i, hva slags tak, hvilken taktype og materialer.
Har du flatt tak eller skråtak?

Nytt tak?

Kontakt oss for gratis befaring og konsultasjon angående ditt tak.

Norasol Entreprenør gir noen tips.

Prisen for et nytt takk kommer an på hvilke taktype og hva slags materialer og tilbehør du velger, som for eksempel:

 • Typetekking (teglstein, betongstein, plater, shingel og annet).
 • Takrenner og nedløp
 • Snøfanger
 • Takstige
 • Feieplattform

Vær klar over at hovedtekking utføres etter to prinsipper:

 1. Luftet tekking som «heves» over undertaket på sløyfer og lekter (for eksempel takstein).Ikke-luftet tekking, som legges direkte på undertaket (for eksempel shingel).
 2. Det er naturligvis en forutsetning for alle tekkinger at undertaket er i orden før ny tekking legges.

Skråtak og andre taktyper

Nesten alle skråtak har utvendig avløp med takrenner og nedløpsrør. Den vanligste formen for skråtak i Norge er saltak, som har fall til to sider. Sjeldnere er valmtak, som har fall til fire sider. I Sverige er takformen mansardtak ganske utbredt.

Det er et saltak med knekk i to soner i fallretningen, gjerne med vinduer på den nedre, bratte sonen.

Når hus med saltak har innredet loft, er det ofte en eller flere arker på taket. Disse har saltak med møneretning på tvers av hovedtaket. Alternativt kan det være takopplett, som har pulttak med fall i samme retning som hovedtaket.

Skråtak med teglstein, betongstein eller stålplater formet som stein er noe av det vanligste måten å tekke tak på.

Tekking

Det finne svært mange produkttyper for tekking av skråtak. Takspon av tre, torvtak og skiferheller (villskifer) er blant de eldste. Her er en oversikt over noen produkter som kan benyttes:

 • Tegltakstein og betongtakstein
 • Takskifer
 • Asfalt takshingel i ulike mønstre og farger
 • Asfalt- og PVC-takbelegg, gjerne med listeprofiler som bryter takflaten i fallretningen
 • Torvtak, særlig på fjellhytter
 • Sink- eller stålplater med stangfalser i fallretningen
 • Stålplater med form tilnærmet lik takstein, lakkert eller med bestrøing

Tegltakstein har en forventet levetid på mer enn 75 år og betongtakstein på 50 år. Takskifer har også meget lang levetid og blir ofte gjenbrukt fra tak til tak. Disse materialene, samt stålplater formet som takstein, bør ha et fall på ca. 14°, avhengig av type. I værharde strøk bør fallet være betydelig brattere, kanskje opptil 45°. Disse tekningene skal ligge på sløyfer og lekter, og under skal det være et vanntett belegg.

NYTT UNDERTAK

Som sikring skal det i de aller fleste tilfeller legges tett undertak. På slette takbord eller plater legges underlagsbelegg («papp») direkte. Men det er viktig at du fjerner alle utstikkende spiker, trefliser og annet som kan gi hull i belegget. Vær imidlertid klar over at slikt belegg er damptett, og isolasjonen må aldri legges tett oppunder, det må alltid være en minst 5 cm høy luftespalte.

Valg av undertak er en viktig og vil ha konsekvens når det kommer til holdbarhet, lufting, funksjonalitet og eksisterende byggningsmasse.

BETONGTAKSTEIN

Støpte betongstein er målnøyaktige, gjennomfargete og billige, og i mange tilfeller det aller billigste tekkematerialet du kan legge.

Betongtakstein leveres i mange varianter, enkeltkrum og dobbeltkrum, og all stein er gjennomfarget (mange farger). God betongstein kan legges om igjen flere ganger.

Vær imidlertid oppmerksom på:

 • Tekkingen er tung, ca. 45–50 kilo pr. m2. Har det vært lettere tekking til nå, må taket beregnes, slik at du er sikker på at de tåler belastningen.
 • Takhellingen må være minst 15 grader.
 • Lekteavstanden kan justeres i høyden slik at fordelingen «går opp».

TEGLTAKSTEIN

Tegl er en av de eldste tekkingene vi kjenner til, alt for 2000 år siden ble tegl brukt i middelhavslandene, og fortsatt har vi tegltak fra 1700-tallet på Akershus festning og på enkelte sørlandshus.

Tegl produseres av leire som brennes, og steinen er ikke fullt så målnøyaktig som betongstein. Den leveres i svært mange varianter, i flere farger, og i to hovedutgaver: uglassert og glassert, med den glasserte som den dyreste. Det kreves litt «flottere» arkitektur og bygningsstørrelse for å legge glassert stein, mens uglassert er egnet til nær sagt det aller meste. Den kan også legges om igjen flere ganger.

Før du legger teglstein på taket bør du være oppmerksom på:

 • Teglstein er nesten like tung som betongstein, og taket må eventuelt beregnes om ny stein er tyngre enn gammel tekking.
 • Takhellingen bør helst være 22 grader, men 18 grader er greit i værstille områder.
 • Lekteavstanden er gitt, siste rad ved mønet må derfor tilpasses ved skjæring.

Norasol Entreprenør samarbeider med blant annet Zanda.no

standard taktyper

De vanligste taktyper: Pulttak, saltak, mansardtak, valmtak, kombinert valm-mansardtak, telttak, halvvalmtak, shedtak og flatt tak. Bilde fra SNL.

Mitt anbud

Sjekk anbefalinger vi har fått på nettstedet:

mittanbud evaluering

Her er noen tilbakemeldinger:

Sette inn 3 dører

5stjerner
Topp kvalitet, raskt og effektivt. Meget fornøyd.

5stjerner

De gjorde ett bra jobb, god service, tidsförbruk som uppgett och pris som avtalat. Erfarna hantverkare och positivt med tätt uppföljning från daglig leder. Kan helt klart anbefalles.

Etterisolering og renovering av tak

5stjerner

Fantastisk god service. God oppfølging og meget god faglig dyktighet. Fremdriften ble holdt som avtalt. Kostnadene var godt innenfor avtalt fastpris. Anbefales på det varmeste til alle som vil ha noe utført på bygningsmassen sin.