skifte ut vinduer
Lavenergivindu_norasol_skifte ut vindu

Skifte ut vinduer?

Vurderer du å skifte ut vinduer og dører?

Vurderer du å skifte ut vindu eller dører i din bolig?

Norasol entreprenør har mange års erfaring i å inspisere og skifte vinduer i boliger og bygg. Vi kommer gjerne hjem til deg på gratis befaring for en gjennomgang av dine eksisterende vinduer

Vi gir deg vår mening om det er behov for bytte ut nåværende vinduer og eventuelt fordelene med å investere i nye.

Kontakt oss for gratis befaring

Norasol Entreprenør samarbeider med kvalitets produsenten

norgesvinduet_norgesdøren

Norgesvinduet produserer norsk kvalitets vinduer og dører i tråd med vår filosofi for å gjennomføre en hver jobb til avtalt tid og kvalitet.

Når bør en skifte vinduer?

Vinduer som er mer enn 20 år gamle slipper ut ca 2,5 gangermer varme enn nye vinduer.

Bytt hvis du skal pusse opp eller rehabilitere

Skal du i gang med oppussing eller rehabilitering, bør du vurdere om du skal skifte vinduene.

Punkterte vinduer holder ikke på varmen

Punkterte vinduer bør byttes. Her har det oppstått en lekkasje mellom glasslagene, og det kommer inn luft og fuktighet. Vinduet ser uklart og skjoldet ut selv om det er nyvasket. Den isolerende gassen mellom glassene forsvinner og gir redusert U-verdi og dugg. Dermed trengs det mer energi for å varme opp rommet, og utgiftene til oppvarming øker.

Trekk og temperatursvingninger

Du kan oppleve trekk på to måter: ved kaldras og luftlekkasjer. Kaldras oppstår når luft blir nedkjølt av en kald flate, for eksempel et dårlig isolert vindu. Den nedkjølte luften synker eller ”raser” nedover, blir presset utover gulvet av sin egen tyngde og gjør det gulvkaldt. Kaldras kan motvirkes noe av varmekilder plassert i underkant av vinduene. 3-lags lavenergivinduer reduserer problemet med kaldras betydelig. Luftlekkasjer er et sikkert tegn på at du bør gjøre noe. Da kommer uteluften direkte inn, og øker oppvarmingsbehovet mye. Du finner luftlekkasjer ved å føre et tent stearinlys langs vinduskarme

Dugg kan være tegn på dårlige vinduer

Det er tre ting som påvirker duggdannelse: fuktigheten i rommet, temperaturen og rutens U-verdi eller isolerende evne.All luft inneholder fuktighet, og varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft. Hvis varm luft blir avkjølt, vil den nå et punkt der luften ikke lenger kan holde på all fuktigheten, og det oppstår kondens.Vindusrutene er normalt de kjøligste punktene i et rom, og ofte oppstår det dugg når varm luft møter den kalde overflaten. Når det dugger, renner vannet ned, slik at det samler seg fuktighet i karmen. Hvis det får pågå for lenge, kan det danne seg råte. Det kan ødelegge overflatebehandling, trevirke og monteringsmaterialer i vindu og karm.Kondens mellom glassrutene skyldes utetthet i forseglingen rundt glassene, og innebærer at ruten må skiftes.Ved å bytte til en rute med lav U-verdi, unngår du problemermed dugg. Duggdannelse kan motvirkes ved å ha god ventilasjon i rommet, slik at luftfuktigheten blir lav. Bruk ventilene, eller luft regelmessig. Dugg reduseres hvis temperaturen på vinduet holdes tilstrekkelig høy. En varmekilde under vinduet vil bedre forholdene betydelig. Pass på at gardiner ikke hindrer sirkulasjonen langs vinduene.

Bor du værutsatt?

Dersom du har store vinduer som er utsatt for vær og vind, bør du bytte til lavenergivinduer. Vind kan redusere U-verdien på et vindu med opptil 15 %.

Råteskader er tegn på dårlige vinduer

Du kan finne ut om vinduet har råteskader ved å stikke med syl eller kniv. Hvis du møter fast motstand 2 mm under overflaten, er tilstanden god. Trenger du dypere inn, er det tegn på råteskade. Stikk ikke i treverket mer enn nødvendig. Vinduer med råteskade må byttes.

Inneholder vinduet miljøgiften PCB?

Mellom 1965 og 1975 var tetningslimet i norskproduserte vinduer ofte tilsatt miljøgiften PCB. Importerte glassruter produsert fram til1980 inneholder trolig PCB. Har du et vindu fra denne perioden, bør du bytte det. Husk at slike vinduer skal leveres som problemavfall på nærmeste miljøstasjon.

Kilde:  enova anbefaler

 www.enovaanbefaler.no