ventilasjonsrens - Cleaning

Tjenester vi tilbyr

Norasol er totalleverandør innen sanering og rensing av ventilasjon og ventilasjonsanlegg.

Våre fokusområder er følgende:

  • Rensing av ventilasjon og ventilasjonsanlegg i eneboliger, borettslag og sameier.
  • Rensing av ventilasjonsanlegg i offentlige bygg. Slik som skoler, barnehager, sykehus, institusjoner og offentlige bygg
  • Rensing av ventilasjonsanlegg i næringsbygg. Slik som kontorbygg, næringsbygg og industri.
  • Rensing av ventilasjonsanlegg i restaurant, kantine, storkjøkken og gatekjøkken
  • Rensing av ventilasjonsanlegg i maritime og offshore-industrien.
  • Rensing av ventilasjon basert på naturlig avtrekk
  • Kontroll av luftgjennomstrømning
  • Partikkelmåling for påvisning av sopp, mugg og bakterier i ventilasjonsanlegg
  • Videoinspeksjon av kanal og kanalsystemer
  • Vedlikeholdsavtaler.